Στην διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών τουλάχιστον πολλές επιχειρήσεις δημιούργησαν υποχρεώσεις και χρέη . Εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βάλετε σε μια τάξη την επιχείρησή σας . Συντάσσουμε μια μελέτη βιοσιμώτητας , κάνουμε έρευνα αγοράς ,τακτοποιούμε και ρυθμίζουμε τις υποχρεώσεις σας , μιλάμε με τους πιστωτές σας και προσπαθούμε να βρούμε την χρυσή τομή μεταξύ σας . Προσαρμόζουμε τις υποχρεώσεις σας στα νέα οικονομικά δεδομένα σας . Ολά αυτά για να αποκτήσετε την αυτοπεποίθηση για την επιχείρηση σας και να την βάλετε σε μία νέα ρότα .