Μεταβολές , πωλήσεις ,αγορές ακινήτων πρέπει να δηλώνονται άμεσα και γρήγορα στην εφορία . Εμείς είμαστε εδώ για να οργανώσουμε γρήγορα το περιουσιολογιό σας για να έχετε άμεση εικόνα της περιουσίας σας και να είστε φορολογικά ενήμεροι .