Μία μορφή εταιρείας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και διαδικασίες . Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια για εσάς και να την θέσουμε σε σωστή λειτουργία . Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας