Καταθέτουμε σε συνεργασία μαζί σας την ετήσια δήλωση των εισοδημάτων σας με ακρίβεια ,υπευθυνότητα και άμεση ενημέρωση για τις φορολογικές  υποχρεώσεις που θα προκύψουν η όχι .