Η νέες ιδέες και οι νέοι επιχειρηματίες θα μας έχουν συμπαραστάτες και αρωγούς στην προσπάθεια τους. Αναλαμβάνουμε να δημιουργήσουμε για τον νέο επιχειρηματία όλο το πλαίσιο για να αφοσιωθεί αυτός μόνο στην ανάπτυξη ή την δημιουργία της επιχείρησής του .

  1. Αναλαμβάνουμε την έυρεση της έδρας του .
  2. Δημιουργούμε την εταιρική μορφή της επιχείρησης .
  3. Συστήνουμε την εταιρεία του .
  4. Συντάσσουμε το επιχειρηματικό του σχέδιο .
  5. Δημιουργούμε το λογότυπο .
  6. Δημιουργούμε την ιστοσελίδα του
  7. Τον βοηθάμε να ενταχθεί σε επιχορηγούμενα προγράμματα .
  8. Οργανώνουμε την επιχείρηση του λογιστικά ,φορολογικά και τεχνικοοικονομικά .

Είμαστε δίπλα του σε κάθε βήμα .